Používání menších plachet pro Bic Techno 293

S ohledem na rozjetý Český pohár v sezoně 2017 , kdy nelze zpětně zkontrolovat na jakém vybavení kdo jel, budeme do konce roku 2017 tolerovat i menší oplachtění, než je podle pravidel možné s výjimkou závodu MČR. Tam budeme vyžadovat a kontrolovat používání plachet které odpovídají jednotlivým kategoriím.

Pro sezonu 2018 pak budeme pro nejvyšší soutěž tj. ČP koeficient 7 a všechny vyšší vč. MČR vyžadovat a řídit se i v tomto ohledu platnými mezinárodními pravidly. Pro nižší soutěže a regionální poháry nebudeme toto omezení uplatňovat.

I nadále však platí a platit bude, že použití ne-třídového oplachtění BIC je možné pouze do 5,0 m2 !!!

Toto upozornění je popsáno i na stránce o vybavení Bic Techno.