Zápis z Valné hromady ČWA na Nechranicích 30.8.2008

Přítomni dle podpisu na prezenční listině:  kompletní prezídium + 48 členů. 

Úvod
 

Prezident Marek Raška přivítal všechny přítomné a přednesl program VH. 

Program:                   

1) Zpráva o hospodaření, členské příspěvky

2) Zpráva o sportovních výsledcích

3) Lodní třídy pro rok 2009

4) Pohárové závody v roce 2009

5) Sportovní soustředění – Velké Dářko

6) Internetové stránky ČWA

7) Volba nového prezídia ČWA

8) RAC prize money

9) Zakončení letošní sezóny

10) Diskuse  

1.) Zpráva o hospodaření, členské příspěvky – Roman HrubýRoman informoval VH o příjmech a výdejích ČWA, o mezinárodních poplatcích pro jednotlivé třídy a výhledu na příští rok.Předpokládaný zůstatek na účtu ke konci letošního roku bude  29.500 Kč, což je o 10 000 Kč více než loni.Členské příspěvky pro rok 2009 zůstávají stejné, tedy na 500 Kč pro dospělé,  pro dorost 200 Kč.

2.) Zpráva o sportovních výsledcích

V olympijské třídě RS:X nikdo z našich na OH 2008 nestartoval protože neprošel kvalifikací. Nyní se s napětím očekává na listopad, kdy bude upřesněn typ plováku na příští OH do Londýna.

RAC :

V této třídě získal Luboš Mielec bronzovou medaili z mistrovství světa veteránů.

Petr Kučera získal 3 místo na mistrovství Evropy.

FUN:

Naši se pravidelně objevují na předních místech mezinárodního SuperCupu.

Na mistrovství Evropy obsadil Patrik Hrdina 69. místo.

Slalom:

Na mistrovství světa skončil Pavel Kudláček 15. v kategorii masters.

  

3) Lodní třídy pro rok 2009
Třída RAC ani FUN pro příští rok nemění. 

4) Pohárové závody v roce 2009

RAC

·        Český pohár bude mít opět 6 závodů (2x Mlýny, 1x Nechranice Tušimice, 1x Nechranice Lomazice, 1x Velké Dářko, 1x Rozkoš)

·        Mistrovství ČR se předpokládá na Nových Mlýnech

FW

·        Český pohár bude mít 6 závodů (4x ČR, 2x cizina).

·        Místo mistrovství ČR FUN  ještě není určeno, zřejmě Garda

 

SLALOM.

·        Jedná se o zorganizování dvou slalomů. Jeden Nechranice, druhý Nové Mlýny

·        Mistrovství ČR se přepokládá opět v Å˜ecku, Vassiliki

 

Pro rok 2009 platí, že v seriálu pohárových závodů a mistrovství republiky nebude vyhodnocen závodník, který nemá zaplacen členský příspěvek ČWA.

 

Slováci chtějí uspořádat a vyhodnotit Interpohár, který by se skládal z jednoho závodu na Nových Mlýnech a jednoho na Slovensku.

  

5) Sportovní soustředění – Velké Dářko
Zorganizování a vedení sportovního soustředění se pro příští rok dobrovolně ujali Jakub Zíma a Jan Rott.

6) Internetové stránky ČWA

Díky Romanovi Hrubému se podařilo uvést do života vlastní internetové stránky České windsurfingové asociace které naleznete na adrese www.cwa.cz

O jejich provoz a aktualizaci se bude starat Adam Horký a prezídium ČWA. Svoje příspěvky a náměty můžete posílat na info@cwa.cz

7) Volba nového prezídia ČWA

Po osmi letech z funkce sekretáře ČWA odstoupil Václav Vaněk a nahradil jej Adam Horký.

Ostatní členové prezídia zůstávají na svých funkcích minimálně do příštích voleb,

Pro následující dvouleté období valná hromada zvolila prezídium v tomto složení:

Prezident: Marek Raška

Hospodář: Roman Hrubý

Sekretář: Adam Horký

STK: Tomáš Altmann

Zástupce RAC: Jaroslav Vykydal

8) RAC prize money

Prize money pro třídu RAC vypsané v Jarní informaci ČWA 08 se rozšiřují následovně.

První žena nebo první dorostenka,první Grand master a první senior  Českého poháru třídy RAC získají peněžní odměnu po 2000 Kč.

  

9) Zakončení letošní sezóny
Díky ochotě Martina Tótha se slavnostní zakončení letošní sezóny uskuteční 6.12. 2008 tak jako loni v klubu U strýčka Sama.

V odpoledních hodinách 6.12.08 se proběhne již tradiční hokejové utkání které zajistí Roman Hrubý a bližší info uveřejní na www.cwa.cz

10) Diskuse

Dotazy, připomínky a návrhy prezídium řešilo a zodpovídalo průběžně po čas trvání VH.

 

Dne 4. září 2008 zapsal sekretář ČWA  Adam Horký.